Najlepsze pakiety medyczne tylko w Tel-Kab
Prywatne pakiety medyczne dla Ciebie już od 89 zł miesięcznie

Standard

89,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 10 specjalistów ?Internista, Pediatra, Ginekolog, Urolog, Dermatolog, Okulista, Pulmonolog, Nefrolog, Laryngolog, Lekarz medycyny rodzinnej
 • 42 badania laboratoryjne ?OB. / ESR, Reticulocyty, Płytki krwi, Transaminaza GPT / ALT, Transaminaza GOT / AST, Białko całkowite / Total Protein, CRP ilościowo, Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
  Chlorki / Cl, Cholesterol całkowity
 • 62 badania diagnostyczne ?Badanie EKG – spoczynkowe, RTG czaszki oczodoły, RTG czaszki PA + bok, RTG czaszki PA + bok + podstawa, RTG czaszki podstawa, RTG czaszki półosiowe wg Orleya, RTG czaszki siodło tureckie ,RTG czaszki styczne, RTG czaszki kanały nerwów czaszkowych
 • 15 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych) ?Mierzenie RR / ciśnienia, Pomiar wzrostu i wagi ciała, Usunięcie kleszcza – niechirurgiczne, Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie, Usunięcie tamponady nosa, Standardowe* badanie dna oka, Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynną ogniskową), Badanie ostrości widzenia, Standardowe* badanie autorefraktometrem, Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego, Standardowe* badanie widzenia przestrzennego, Płukanie kanalików łzowych (dot. Pacjentów powyżej 18 r.ż.), Standardowa* dermatoskopia, Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy, Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online ?Porady medyczne bez wychodzenia z domu przez czat, rozmowę audio lub wideokonsultacje.
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki ?Szczepienie przeciwko grypie. Szczepienie przeciwko tężcowi.

Optymalny

119,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 15 specjalistów
 • 49 badań laboratoryjnych
 • 80 badań diagnostycznych
 • 18 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Złoty

169,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 19 specjalistów
 • 144 badania laboratoryjne
 • 120 badań diagnostycznych
 • 35 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Platynowy

259,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 30 specjalistów
 • 448 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 44 zabiegi ambulatoryjne
 • 3 test alergiczne
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • Bez szczepień
 • 3 Wizyty domowe

Prestige

309,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 450 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 76 zabiegów ambulatoryjnych
 • 114 testów alergicznych
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Standard

169,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 10 specjalistów
 • 42 badania laboratoryjne
 • 62 badania diagnostyczne
 • 15 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Optymalny

209,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 15 specjalistów
 • 49 badań laboratoryjnych
 • 80 badań diagnostycznych
 • 18 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Złoty

269,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 19 specjalistów
 • 144 badania laboratoryjne
 • 120 badań diagnostycznych
 • 35 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Platynowy

489,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 30 specjalistów
 • 448 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 44 zabiegi ambulatoryjne
 • 3 test alergiczne
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • Bez szczepień
 • 3 Wizyty domowe

Prestige

569,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 450 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 76 zabiegów ambulatoryjnych
 • 114 testów alergicznych
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Optymalny

309,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 15 specjalistów
 • 49 badań laboratoryjnych
 • 80 badań diagnostycznych
 • 18 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Złoty

389,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 19 specjalistów
 • 144 badania laboratoryjne
 • 120 badań diagnostycznych
 • 35 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Platynowy

839,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 30 specjalistów
 • 448 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 44 zabiegi ambulatoryjne
 • 3 test alergiczne
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 3 Wizyty domowe

Prestige

999,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 450 badań laboratoryjnych
 • 275 badań diagnostycznych
 • 76 zabiegów ambulatoryjnych
 • 114 testów alergicznych
 • 216 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Pakiet VIP rodzinny

1 669,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 494 badania laboratoryjne
 • 347 badań diagnostycznych
 • 91 zabiegów ambulatoryjnych
 • 5 testów alergicznych
 • 219 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Pakiet stomatologiczny w cenie

W ciągu każdego roku:

 • 5 szczepionek
 • Nielimitowane wizyty domowe

Matka

199,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia
Nielimitowany dostęp do:
 • 21 specjalistów
 • 131 badań laboratoryjnych
 • 122 badania diagnostyczne
 • 44 zabiegi ambulatoryjne
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Dziecko

199,00 zł

miesięcznie

od 0 roku życia
Nielimitowany dostęp do:
 • 22 specjalistów
 • 189 badań laboratoryjnych
 • 244 badania diagnostyczne
 • 43 zabiegi ambulatoryjne
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Dziecko Plus

229,00 zł

miesięcznie

od 0 roku życia
Nielimitowany dostęp do:
 • 35 specjalistów
 • 452 badania laboratoryjne
 • 271 badań diagnostycznych
 • 74 zabiegi ambulatoryjne
 • 5 testów alergicznych
  (Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Matka z Dzieckiem

389,00 zł

miesięcznie

od 0 roku życia
Nielimitowany dostęp do:
 • 22 specjalistów
 • 189 badań laboratoryjnych
 • 244 badania diagnostyczne
 • 43 zabiegi ambulatoryjne
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Matka z Dzieckiem Plus

458,00 zł

miesięcznie

od 0 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 35 specjalistów
 • 452 badania laboratoryjne
 • 271 badań diagnostycznych
 • 74 zabiegi ambulatoryjne
 • 5 testów alergicznych
  (Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Możliwość dokupienia pakietu stomatologicznego

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki
 • 3 Wizyty domowe

Pakiet VIP

499,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 494 badania laboratoryjne
 • 347 badań diagnostycznych
 • 91 zabiegów ambulatoryjnych
 • 5 testów alergicznych
 • 219 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Pakiet stomatologiczny w cenie

W ciągu każdego roku:

 • 5 szczepionek
 • Nielimitowane wizyty domowe

Pakiet VIP dla dwojga

989,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 494 badania laboratoryjne
 • 347 badań diagnostycznych
 • 91 zabiegów ambulatoryjnych
 • 5 testów alergicznych
 • 219 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Pakiet stomatologiczny w cenie

W ciągu każdego roku:

 • 5 szczepionek
 • Nielimitowane wizyty domowe

Pakiet VIP rodzinny

1 669,00 zł

miesięcznie

do 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 47 specjalistów
 • 494 badania laboratoryjne
 • 347 badań diagnostycznych
 • 91 zabiegów ambulatoryjnych
 • 5 testów alergicznych
 • 219 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Pakiet stomatologiczny w cenie

W ciągu każdego roku:

 • 5 szczepionek
 • Nielimitowane wizyty domowe

Senior

139,00 zł

miesięcznie

od 50 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 8 specjalistów
 • 12 badań laboratoryjnych
 • 15 badań diagnostycznych
 • 4 zabiegi ambulatoryjne
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Senior Plus

199,00 zł

miesięcznie

od 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 10 specjalistów
 • 38 badań laboratoryjnych
 • 46 badań diagnostycznych
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Senior Max

239,00 zł

miesięcznie

od 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 13 specjalistów
 • 139 badań laboratoryjnych
 • 197 badań diagnostycznych
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych)
 • 217 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Senior Plus dla dwojga

369,00 zł

miesięcznie

od 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 10 specjalistów
 • 38 badań laboratoryjnych
 • 46 badań diagnostycznych
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych
  Bez zabiegów fizjoterapeutycznych)
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki

Senior Max dla dwojga

449,00 zł

miesięcznie

od 65 roku życia

Nielimitowany dostęp do:

 • 13 specjalistów
 • 139 badań laboratoryjnych
 • 197 badań diagnostycznych
 • 20 zabiegów ambulatoryjnych
  (Bez testów alergicznych)
 • 217 typów zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 760 placówek
 • Konsultacje Online
 • Telefoniczna Pomoc Medyczna 24/h
 • Szybki dostęp do specjalistów bez skierowania

W ciągu każdego roku:

 • 2 szczepionki